Skip to content
61002247_2193868963984235_7068446413121650688_n

11:00H- Prijenos Sv.Mise iz Župe Komušina-Kondžilo

Radio Posavina Vam već 13. godina omogućuje svake nedjelje prijenos Sv.Misa u 11:00h iz Gospinog svetišta Vrhbosanske nadbiskupije Komušina- Kondžilo (BiH). Zahvala ide našim partenrima Radio Marija u Sarajevu.

09:00H-Prijenos Sv.Mise iz Župe Bežlja

Radio Posavina Vam već 9. godina omogućuje svake nedjelje prijenos Sv.Misa u 9:00h iz Župe Bežlja (BiH).

Želiš biti sponzor za prijenos Sv.Mise ?

Želiš nam pomoći da možemo imati prijenos svake nedjelje ? Javi nam se putem telefona :+385 95 8202 751  ili na e-mail: marketingradioposavine@gmail.com

 

            „Svatko neka dade kako je srcem odlučio;
                              ne sa žalošću ili na silu
                       jer Bog ljubi vesela darivatelja.“
                                        (2Kor 9,7)