Radio Posavina

Prijenos Sv.Misa

Prijenos Sv.Misa bit će u 09:00 i 11:00 h – Nedjelja na RADIO POSAVINI !! 09:00 – Prijenos Sv.Mise iz Župe Bežlje 11:00 – Prijenos Sv.Mise iz Gospinog svetišta Vrhbosanske nadbiskupije Komušina – Kondžilo...